26 d’abril 2014

Treaty of Amity between GLMAE and the Grand Orient of Catalunya

Treaty of Amity between GLMAE and the Grand Orient of Catalunya

On Thursday, April 24, 2014, a Treaty of Amity and Recognition was formalized  between the Mixed Grand Lodge of the Equitorial Andes (GLMAE) and the Grand Orient de Catalunya.  During the ceremony the brotherhood of Latin American people with the Catalan people and their identification with the fight for the rescue of their identity and sovereignty was highlighted.  The event was entirely conducted in the Catalan language as a sign of equality and respect for a territory that has accepted compatriots who have emigrated and have nurtured Catalan cultural richness.


                                                  ஃ ஃ ஃ

El dia d'ahir, dijous, abril 24, 2014, es va signar el Tractat de Reconeixement i Amistat entre la Gran Lògia Mixta dels Andes equatorials i el Gran Orient de Catalunya.  Durant l'acte es van ressaltar l'agermanament dels pobles llatinoamericans amb el poble català i la seva identificació pel que fa a la lluita pel rescat de la seva identitat i sobirania.  L'esdeveniment es va efectuar totalment en llengua catalana com a mostra d'igualtat i respecte cap a un territori que ha acollit com a propis als compatriotes que des dels nostres països han migrat i s'han nodrit de la riquesa cultural catalana. 

                                                    ஃ ஃ ஃ

El día de ayer, jueves, 24 de abril del 2014, se firmó el Tratado de Reconocimiento y Amistad entre la Gran Logia Mixta de los Andes Ecuatoriales y el Gran Oriente de Catalunya. Durante el acto se resaltaron el hermanamiento de los pueblos latinoamericanos con el pueblo catalán y su identificación en cuanto a la lucha por el rescate de su identidad y soberanía. El evento se efectuó totalmente en lengua catalana como muestra de igualdad y respeto hacía un territorio que ha acogido como propios a los compatriotas que desde nuestros países han migrado y se han nutrido de la riqueza cultural catalana.


Gràcies a GஃMஃ Olga Vallejo Rueda, GLMAE

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada